Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Zrobię coś dobrego

 

Program społeczno-kulturalny

W ramach programu „Zrobię coś dobrego” można przy okazji wędrowania wspomóc osoby, które znajdują się w potrzebie. Można uczynić to samodzielnie bądź za pośrednictwem organizacji charytatywno-pomocowych. Wsparcia udzielić można imiennie i publicznie, zachęcając do pomagania innych (np. organizując zbiórkę), albo prywatnie i anonimowo, zgodnie z zasadą „niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa” (Mt 6, 3). Każdy sposób jest dobry, jeśli tylko celem działania jest bezinteresowna pomoc.

© 2021-2024 Grzegorz Berke

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z ideą strony, w formie niezmienionej i z podaniem źródła. Wszelkie inne wykorzystanie tylko za zgodą autora.

Triady – Śląska Droga Łaski i Pokoju na Facebooku
Grzegorz Berke na Facebooku

FACEBOOK

E-MAIL

grzegorz.berke@gmail.com

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju