Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Strona główna > Uczestnicy Śląskich Triad

Uczestnicy Śląskich Triad

Objaśnienia i uwagi

 

1) Po ukończeniu co najmniej jednego etapu można uzyskać status Uczestnika Śląskich Triad. W tym celu na adres mailowy organizatorów należy wysłać wiadomość z załączonymi kilkoma zdjęciami dokumentującymi wędrówkę.

 

2) Do liczby przebytych etapów wlicza się także każde kolejne przejście tego samego etapu.

 

3) Za udokumentowany udział w Śląskich Triadach Uczestnikowi przysługują odznaki: srebrna kolejnego stopnia – po każdym przebytym odcinku tematycznym (w tabeli od „S-I” do „S-VI”), złota – za przejście całego szlaku (w tabeli „Z”).

 

4) Wszystkie dane publikowane są za zgodą Uczestników.

Uczestnicy Triad – Śląskiej Drogi Łaski i Pokoju w kolejności: Liczba przebytych etapów Śląskich Triad, Rok pierwszego udziału w Śląskich Triadach, Nazwisko, Imię

Lp.

Nazwisko

Imię

Miejscowość

Państwo

Kraj/Region macierzysty

Rok pierwszego udziału w Śląskich Triadach

Liczba przebytych etapów Śląskich Triad

Zdobyta odznaka

1)

Berke

Grzegorz

Chorzów

Polska

Śląsk

2018

15

 

2)

Czempik

Aniela

Chorzów

Polska

Śląsk

2018

6

 

3)

Kacprzyk

Sylwester

Chorzów

Polska

Śląsk

2021

4

 

4)

Kosmała

Arkadiusz

Chorzów

Polska

Śląsk

2018

2

 

5)

-

Piotr

Chorzów

Polska

Śląsk

2021

1

 

Uczestnicy razem według narodowości (kolejność alfabetyczna)

Narodowość (autoidentyfikacja)

Liczba uczestników

europejska

1

polska

2

śląska

2

Uczestnicy razem według poglądów religijnych (kolejność alfabetyczna)

Poglądy religijne

Liczba uczestników

ateiści

1

deiści

1

katolicy

3

Strona główna > Uczestnicy Śląskich Triad

© 2021-2024 Grzegorz Berke

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z ideą strony, w formie niezmienionej i z podaniem źródła. Wszelkie inne wykorzystanie tylko za zgodą autora.

Triady – Śląska Droga Łaski i Pokoju na Facebooku
Grzegorz Berke na Facebooku

FACEBOOK

E-MAIL

grzegorz.berke@gmail.com

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju