Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Strona głównaWizytówka Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Wizytówka Triad – Drogi Łaski i Pokoju

1. Czym są?

 

Triady – Droga Łaski i Pokoju to projekt tworzenia regionalnych szlaków turystycznych, które dla ludzi wierzących stanowią jednocześnie trasy pielgrzymkowe. Szlaki okrążają regiony w ich historyczno-geograficznych granicach, łącząc miejsca ważne ze względów turystyczno-krajoznawczych (zabytki, atrakcje przyrodnicze, pomniki historii) lub religijnych (sanktuaria, świątynie, klasztory). Każdy szlak posiada swój punkt centralny, początkowy i końcowy zarazem, będący miejscem ważnym zarówno ze względów religijnych, jak i turystyczno-krajoznawczych. Połączone w sieć, drogi regionalne umożliwią wędrowanie i pielgrzymowanie pomiędzy dowolnymi na nich miejscami, zbliżając do siebie ludzi, społeczeństwa i narody.

 

2. Jakie mają cele?

 

Celem Triad jest rozwój duchowy człowieka, jego aktywizacja i edukacja, a także budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, opartych na wzajemnym szacunku, dobrej woli oraz zasadach tolerancji i dialogu. Droga Łaski i Pokoju jednoczyć ma ludzi ponad podziałami, niezależnie od ich światopoglądu, narodowości, koloru skóry czy jakiejkolwiek orientacji. Motto Triad stanowią słowa z Apokalipsy św. Jana: „Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi.” (Ap 1, 4), wskazujące na uniwersalne ludzkie pragnienie szczęścia.

 

3. Jakie wartości i zasady promują?

 

Drodze Łaski i Pokoju przyświecają cztery triady wartości, od których pochodzi nazwa projektu: Prawda-Dobro-Piękno, Prawda-Wolność-Miłość, Wiara-Nadzieja-Miłość i Wolność-Siła-Odwaga. Triady promują ponadto takie wartości i cnoty, jak: wierność, honor, pokora i służba. Do zasad, konstytuujących charakter Triad, należą: miłość, zasada wzajemności, uniwersalizm i otwartość, tolerancja i dialog, szacunek dla otoczenia, apolityczność.

 

4. Dla kogo są przeznaczone?

 

Do uczestnictwa w Triadach zaproszeni są wszyscy szanujący wartości i zasady projektu. Droga Łaski i Pokoju szczególnie przeznaczona jest dla osób, które pragną oderwać się od codzienności, poszukują dystansu, odprężenia i wewnętrznego pokoju, czasu i sposobności na przemyślenie ważnych dla siebie spraw, odkrycie nowych perspektyw lub poznanie nowych miejsc i ludzi. Osoby pielgrzymujące mogą prosić Boga o udzielenie potrzebnych łask. Triady są propozycją dla ludzi wierzących i niewierzących, szukających samotności bądź towarzystwa, wiedzy czy wyłącznie pięknych krajobrazów, gdzie każdy wybiera spośród dostępnych opcji według własnych potrzeb i upodobań. To przestrzeń pokoju, tolerancji i twórczych poszukiwań.

 

5. Jak w praktyce wygląda wędrowanie?

 

Podstawową jednostkę miary Triad stanowi jednodniowy etap, liczący przeciętnie około dwudziestu kilometrów. Uczestnicy samodzielnie określają jednorazową ilość etapów do przebycia, zależnie od czasu i sił, jakimi dysponują. Triady są więc alternatywą na jedno lub dwudniowy weekendowy wyjazd, na tygodniowe oderwanie się od codzienności, a także na dłuższe wakacje z możliwością dowolnego przeplatania dni marszowych i postojowych. Wędrówkę można odbywać samotnie bądź w grupie, ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mniej niż dziesięcioosobowej.

 

 

Pełny opis projektu zawiera Konstytucja Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Strona głównaWizytówka Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Podstawę dla treści prezentowanych na

stronie stanowi uniwersalizm etyczny.

ETUN

© 2021-2024 Grzegorz Berke

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z ideą strony, w formie niezmienionej i z podaniem źródła. Wszelkie inne wykorzystanie tylko za zgodą autora.