Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Strona główna > Znak Triad

Znak Triad

Znakiem Triad są cztery trójkąty – żółty, biały, niebieski i czerwony – umieszczone na tle purpurowego krzyża kawalerskiego z ametystowymi krawędziami i okrągłej, złotej tarczy (Rys. 1).

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Rys. 1. Znak Triad

Trójkąty odpowiadają czterem przyświecającym Drodze Łaski i Pokoju triadom wartości:

1) trójkąt żółty (górny lewy) odpowiada triadzie Prawda-Dobro-Piękno (Triada Platońska) – barwa żółta, kolor złota oraz słońca, symbolizuje najwyższe wartości i wiedzę;

2) trójkąt biały (górny prawy) odpowiada triadzie Prawda-Wolność-Miłość (wartości Boskie) – kolor biały symbolizuje czystość i niewinność, odnowę życia duchowego, radość i mądrość, dla chrześcijan jest barwą Boga Ojca, oznaczającą źródło życia, prawdę oraz zwycięstwo dobra nad złem i śmiercią; „triada biała” odpowiada w chrześcijańskiej symbolice Trójcy Świętej, gdzie Bóg Ojciec to Prawda, Duch Święty Wolność, a Syn Boży Miłość (prawda o Bogu i sobie wyzwala człowieka, dając mu wolność, a tylko człowiek wolny może prawdziwie kochać);

3) trójkąt niebieski (dolny prawy) odpowiada triadzie Wiara-Nadzieja-Miłość (cnoty Boskie) – kolor niebieski symbolizuje transcendencję, uduchowienie, pokój, kontemplację, spokój, ale również dynamizm, kreatywność i inspirację, dla chrześcijan jest barwą Maryi;

4) trójkąt czerwony (dolny lewy) odpowiada triadzie Wolność-Siła-Odwaga (wartości i cnoty ludzkie) – kolor czerwony symbolizuje to co ziemskie, oznacza życie, siły witalne, namiętność, pasję, determinację i odwagę.

 

Rozpatrywane parami, trójkąty reprezentują:

1) trójkąty górne (żółty i biały) – wartości nadrzędne, absolutne;

2) trójkąty dolne (niebieski i czerwony) – wartości ludzkie, gdzie powiązanie barwy niebieskiej (pierwiastek duchowy) z czerwoną (pierwiastek cielesny) oddaje całość ludzkiej egzystencji;

3) trójkąty prawe (biały i niebieski) – wartości uniwersalne, religijne;

4) trójkąty lewe (czerwony i żółty) – wartości uniwersalne, świeckie.

 

Czciciele obrazu Jezusa Miłosiernego („Jezu ufam Tobie”, obraz Miłosierdzia Bożego) w pionowych parach trójkątów mogą dopatrywać się promieni, wychodzących z Serca Jezusa.

 

Cztery triady obejmują dziewięć wartości, trzy powtarzające się oraz sześć pojedynczych. Tworzą one w trójkątach określony układ. Aby go otrzymać, należy pierwszą wartość każdej triady przypisać do wierzchołka, umożliwiającego pionowy ruch w dół krawędzią trójkąta. Wykonując ten ruch i posuwając się dalej wzdłuż krawędzi, uzyskuje się kolejne przyporządkowania:

1) trójkąt żółty: wierzchołek górny – Prawda, dolny prawy – Dobro, dolny lewy – Piękno;

2) trójkąt biały: wierzchołek górny – Prawda, dolny lewy – Wolność, dolny prawy – Miłość;

3) trójkąt niebieski: wierzchołek górny lewy – Wiara, dolny – Nadzieja, górny prawy – Miłość;

4) trójkąt czerwony: wierzchołek górny prawy – Wolność, dolny – Siła, górny lewy – Odwaga.

Układ odzwierciedla nadrzędną rolę „triady białej”, która dzieli z każdą z pozostałych triad jedną ze swych wartości i jest tym samym źródłem, istotą oraz sumą całego systemu (Rys. 2).

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju. Układ wartości w trójkątach

Rys. 2. Układ wartości w trójkątach

Krzyż kawalerski, znany jako krzyż cnót rycerskich, posiada zarówno religijne, jak i świeckie odniesienia. Do jego ramion przypisane są na znaku Triad wartości i cnoty szczególnie ważne w życiu społecznym: do lewego ramienia – wierność, prawego – honor, górnego – pokora, dolnego – służba. Osiem krańców krzyża wskazuje na zasady, konstytuujące charakter Triad – od górnego lewego krańca w prawo: miłość i zasada wzajemności, uniwersalizm i otwartość, tolerancja i dialog, szacunek dla otoczenia i apolityczność. W sferze religijnej krzyż jest symbolem chrześcijańskim, a osiem krańców krzyża kawalerskiego nawiązuje do Ośmiu Błogosławieństw.

Kolor purpurowy kojarzony jest z uduchowieniem i szlachetnością, dla chrześcijan – tak jak krzyż – symbolizuje mękę Jezusa. Ametystowa barwa krawędzi krzyża również posiada dwojakiego rodzaju odniesienia: w starożytnej Grecji ametyst uważano za kamień chroniący przed upiciem się, natomiast w Biblii jest on wymieniany jako jeden z kamieni pektorału Aarona i w Apokalipsie św. Jana ozdabia dwunastą warstwę fundamentu niebieskiego Jeruzalem.

 

Złota tarcza reprezentuje podstawowy cel Triad, jakim jest rozwój duchowy człowieka. Okrągła tarcza/koło symbolizuje absolut, nieskończoność, wieczność, doskonałość, wewnętrzną jedność, harmonię, równowagę i kompletność, a także Boga, Boską wszechmoc, Niebo i duszę. Złoto łączone jest ze słońcem, a za nim ze światłem i niebem, również w sensie duchowym. Jest symbolem boskości, Boskiej mądrości i mocy, niezniszczalności, wieczności, nieśmiertelności, stałości, doskonałości, czystości, godności, chwały, majestatu, miłości i żywotności. Oznacza wzniosłość ideałów, oświecenie ducha i umysłu najwyższym światłem.

 

Dane techniczne znaku Triad:

a) względne wymiary elementów: średnica koła 12; szerokość i wysokość krzyża 9 (8,5 plus każda krawędź pozioma i pionowa 0,25), maksymalna szerokość ramion 6, minimalna 2; przeciwprostokątne trójkątów prostokątnych równoramiennych 3,7 – przyprostokątne 2,62 (zsunięte trójkąty tworzą nachylony pod kątem 45 stopni kwadrat), odstępy pomiędzy trójkątami 0,34;

b) kolory w systemie RGB: żółty 255-255-0, biały 255-255-255, niebieski 0-0-255, czerwony 255-0-0, purpurowy 163-73-164, ametystowy 153-102-204, złoty 255-193-37.

 

 

W pracy korzystałem z takich źródeł, jak: Sylwia Ryznar „Symboliczne znaczenie barw”, Wikipedia, www.bryk.pl, www.akademiaducha.pl. Cennych rad i wskazówek w dziedzinie religijnej symboliki udzielił mi ks. Piotr Wenzel.

Strona główna > Znak Triad

© 2021-2024 Grzegorz Berke

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z ideą strony, w formie niezmienionej i z podaniem źródła. Wszelkie inne wykorzystanie tylko za zgodą autora.

Triady – Śląska Droga Łaski i Pokoju na Facebooku
Grzegorz Berke na Facebooku

FACEBOOK

E-MAIL

grzegorz.berke@gmail.com

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju