Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Etap 1: Rudy – Dziergowice

Opis

1S

W wariancie podstawowym krótki etap (ok. 14 km), nie wymagający dużego wysiłku. Wędrówka w płaskim terenie, w większości pięknymi lasami parku krajobrazowego. Punkt centralny etapu stanowi Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy z Bazyliką Wniebowzięcia NMP/Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.

2S

Wariant opcjonalny oferuje dodatkową możliwość odwiedzenia leśnej kaplicy św. Marii Magdaleny w Goszycach. Oznacza to wydłużenie wędrówki o ok. 7 km (do ok. 21 km), jednak miłośnicy przyrody oraz pielgrzymi w przypadku wyboru tego wariantu trasy z pewnością nie będą zawiedzeni.

Mapy

Etap 1 (wariant podstawowy). Trasa Rudy – Brantołka – Solarnia – Dziergowice (13,9 km)

Etap 1: Rudy – Dziergowice w wariancie podstawowym na Mapach Google offline

Etap 1 (wariant opcjonalny). Trasa Rudy – Brantołka – Goszyce – Solarnia – Dziergowice (20,8 km)

Etap 1: Rudy – Dziergowice w wariancie opcjonalnym na Mapach Google offline

Po drodze

Rudy (Wielkie, Raciborskie) / Gross Rauden

Wieś (ok. 2700 mieszkańców) na styku Płaskowyżu Rybnickiego i Kotliny Raciborskiej, nad rzeką Rudą, prawym dopływem górnej Odry, w centrum Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Założona w 1252 roku przez księcia Władysława Opolskiego. Historia Rud ściśle związana jest z cystersami, którzy w XIII w. zbudowali tutaj klasztor i aż do jego kasaty w 1810 roku rozwijali miejscową gospodarkę i kulturę. Dr Julius Roger (1819-1865), niemiecki lekarz i etnograf, m.in. w Rudach zbierał pieśni ludowe Górnego Śląska, wydane drukiem w 1863 roku. Rudy słyną z zabytkowego Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego oraz Sanktuarium Matki Bożej Pokornej – najstarszego miejsca kultu maryjnego na Śląsku. Źródło: Wikipedia

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach

OPCJA – DZIEŃ POSTOJOWY Do Rud warto przyjechać dzień wcześniej, aby zwiedzić Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej i skorzystać z możliwości przejazdu kolejką. Najlepiej wybrać się tam w sobotę, gdyż wówczas w sezonie kolejka kursuje najczęściej.

 

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach. Tablica Linię wąskotorową Gliwice – Rudy Wielkie oddano do użytku w 1899 roku. Stanowiła ona fragment ukończonej cztery lata później wąskotorowej linii kolejowej Gliwice – Racibórz, liczącej łącznie 51 km. W połowie trasy zlokalizowano stację w Rudach Wielkich, największą na całej linii, z bogatą infrastrukturą kolejową. Linia obsługiwała intensywny ruch pasażerski i towarowy aż do czasów powojennych. Zamknięta przez PKP w roku 1991, wpisana została do rejestru zabytków. Obecnie miejscowy samorząd przywraca stację w Rudach do dawnej świetności. Wraz z linią kolejową tworzy ona skansen. Do atrakcji turystycznych należą: zbiór unikatowych wagonów i lokomotyw (w tym najstarszy na świecie jeżdżący elektrowóz wąskotorowy, wyprodukowany w 1896 roku przez firmę Siemens), lokomotywownia i kuźnia kowalska, muzeum kolejowe, śląska izba. Dodatkową atrakcję stanowią przejażdżki drezynami na miejscu oraz przejazdy kolejką niezdemontowanymi odcinkami torów na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Stacja jest jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH. Źródło: www.kolejkarudy.pl

Już tego dnia warto też dokładniej zwiedzić Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, na który składają się: Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny/Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, przylegający do niej czworobok średniowiecznego klasztoru cysterskiego z wewnętrznym dziedzińcem i krużgankami tworzącymi wirydarz oraz dobudowane skrzydła barokowej rezydencji pałacowej. Można również pospacerować po otaczającym obiekt, malowniczym parku (Tablica). Na jego terenie, tuż za Bazyliką, rośnie 500-letni dąb „Cysters” (Tablica), jedno z najokazalszych drzew na Górnym Śląsku.

 

Przez przypałacowy park przepływa rzeka Ruda, która zawdzięcza swą nazwę występującym w jej sąsiedztwie i wydobywanym niegdyś przez miejscowych cystersów rudom darniowym żelaza (Tablica). Ruda ma długość 52,32 km, od źródła w Żorach płynie na północny zachód przez miejscowości: Rybnik, Rudy, Ruda Kozielska, Kuźnia Raciborska i Turze, gdzie uchodzi do Odry. Poprzez budowę zapory na rzece utworzono Jezioro Rybnickie. Ruda niezwykle urokliwie meandruje pośród lasów i łąk, stąd popularne są spływy kajakowe jej nurtem, szczególnie na odcinku Rybnik – Rudy. Źródło: rudy-parafia.pl, rudy-opactwo.pl, Wikipedia

Rudy. Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy (fot. Sylwester Kacprzyk – 2015)

OPCJA – NOCLEG BSP++ 2021 Dom Pielgrzyma. W murach Starego Opactwa mieści się Dom Pielgrzyma oraz Restauracja Cysterska, która w 2022 roku wygrała Festiwal „Śląskie Smaki”. Jest pięknie i stylowo.

 

*** W murach tych gościły koronowane głowy. W 1683 roku nocował tu król Polski Jan III Sobieski, który ujęty gościnnością i „klasą” cystersów podarował im złoconą karetę. Późniejszego właściciela cysterskich dóbr, księcia Wiktora Amadeusza von Hessen-Rotenburg, odwiedzał w Rudach dwukrotnie – w roku 1820 i 1822 – car Rosji Aleksander I. Również dwukrotnie gościli tu cesarze Niemiec: jako król Prus Wilhelm I (1866) i Wilhelm II (1910).

PZ 1 – POCZĄTEK ETAPU Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy (XIII w.) z Bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny/Sanktuarium Matki Bożej Pokornej (XIII/XIV w.). Tablica Klasztor ufundował książę Władysław Opolski, który z myślą o zagospodarowaniu okolicznych ziem sprowadził cystersów z Jędrzejowa. Przybyli oni prawdopodobnie w 1252 roku, lecz w dokumentach klasztor po raz pierwszy pojawia się w roku 1258. Przez wieki mnisi na rozległym obszarze zakładali wsie i z powodzeniem rozwijali rolnictwo i przemysł, m.in. w roku 1747 uruchomili pierwszy na Górnym Śląsku wielki piec opalany węglem, zmodernizowany ponad pół wieku później przez Johna Baildona. Od początku prowadzili również działalność edukacyjną, gromadząc z czasem olbrzymi księgozbiór. Najsłynniejszym wychowankiem założonego przez nich w 1744 roku gimnazjum był Karl Godulla, jeden z pionierów górnośląskiego przemysłu. W Rudach powstało seminarium dla przyszłych nauczycieli, studium filozoficzno-teologiczne, szkoła muzyczna, a także pierwsze bractwo św. Barbary, której kult zakorzenił się na Śląsku i znany jest powszechnie w postaci górniczej Barbórki. Górny Śląsk zawdzięcza wiele rudzkim cystersom.

 

W 1810 roku władze pruskie zsekularyzowały klasztor, przejmując jego dobra. W budynkach poklasztornych w latach 1813-1814 funkcjonował szpital wojskowy, w którym do zdrowia dochodzili m.in. śląscy żołnierze oddziałów ochotniczych, utworzonych przez Luetzowa do walki z Napoleonem. W roku 1820 dobra raciborskie, obejmujące dawny majątek opactwa, przekazano landgrafowi Wiktorowi Amadeuszowi von Hessen-Rotenburg, który stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich na Górnym Śląsku i otrzymał tytuł księcia von Ratibor. Przekształcił on poklasztorny kompleks z pałacem opackim w swoją rezydencję, tworząc przy tej okazji wokół zabudowań okazały park w stylu angielskim. Spadkobiercy księcia z rodu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfuerst oraz ich potomkowie administrowali stąd rozległymi dobrami do czasów II wojny światowej.

 

W 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej splądrowali i spalili kościół i rezydencję. W okresie powojennym odrestaurowano jedynie kościół. Pozostała część zespołu pocysterskiego rewitalizowana jest od roku 1998, kiedy to skarb państwa przekazał budynki i teren parku diecezji gliwickiej.

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny/Sanktuarium Matki Bożej Pokornej (XIII/XIV w.). Tablica 1 Tablica 2 Tablica 3 Tablica 4 Msze Święte Świątynia zbudowana przez cystersów ok. 1300 roku jako kościół klasztorny. Pierwotnie gotycka (zachowany romańsko-gotycki portal z końca XIII w.), modernizowana była w okresie baroku, rokoka i klasycyzmu. W roku 1995 kościół ustanowiony został Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, a w 2008 roku – w 780 rocznicę ofiarowania cystersom obrazu Matki Bożej i 750 rocznicę powstania opactwa – podniesiony przez papieża Benedykta XVI do rangi Bazyliki Mniejszej. Znajdują się tutaj pochodzące z czasów cysterskich relikwie Krzyża Świętego oraz św. Walentego, a także relikwie św. Donata i bł. Karoliny Kózkówny. Świątynia jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury na terenie diecezji gliwickiej.

 

Rudy są najstarszym miejscem kultu maryjnego na Śląsku. Mnisi, którzy przybyli tutaj w 1258 roku, przywieźli ze sobą obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, podarowany krakowskim cystersom przez książąt opolsko-raciborskich Kazimierza i jego syna Władysława Opolskiego w roku 1228 (przypuszcza się, iż malowidło w stylu bizantyńskim znalazło się w posiadaniu książąt za sprawą żony księcia Kazimierza Wioli, córki bułgarskiego cara). Obraz ten spłonął w pożarze. Obecny jest wierną kopią oryginału, powstałą w połowie XV stulecia. W ciągu wieków nadano Maryi przedstawionej na obrazie tytuł „Pokorna”. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Pokornej wyjednywano u Boga liczne łaski, stąd obraz zyskał miano cudownego.

Kaplica Matki Bożej (XVIII w.) z cudownym obrazem Matki Bożej Pokornej. Tablica W związku z rozwijającym się kultem Matki Bożej i stale rosnącą liczbą pielgrzymów nie tylko ze Śląska, w latach 1723-1726 dobudowano do kościoła specjalną kaplicę, w której umieszczono słynący łaskami Cudowny Obraz.

 

Ołtarz w stylu rokokowo-klasycystycznym, rzeźby i stiukowe dekoracje pochodzą z lat 1785-1798. Obraz Matki Bożej Pokornej (zwanej także Rudzką) w ramie ujętej glorią promienistą zawieszony jest nad tabernakulum, pod okienkiem z glorią oraz wyżej Gołębicą – symbolem Ducha Świętego. Po jego bokach znajdują się rzeźby fundatorów, książąt opolsko-raciborskich Kazimierza i jego syna Władysława Opolskiego, wykonane przez wybitnego śląskiego twórcę epoki baroku Jana Schuberta. Ten sam artysta zapełnił również nisze w zaokrąglonych narożach kaplicy posągami aniołów: archaniołów Michała, Gabriela i Rafała oraz Anioła Stróża. Fresk na sklepieniu przedstawia Matkę Bożą adorowaną przez św. Bernarda. Do kaplicy wchodzi się przez żelazną kratę, która pierwotnie oddzielała chór zakonny od wiernych w innej części kościoła. Zamówiona w 1687 roku, wykonana została w Raciborzu na wzór kraty z klasztoru w Henrykowie. Kaplica Matki Bożej stanowi perłę śląskiej sztuki barokowej.

 

„29.01.1945 Armia Czerwona podpaliła piękny, barokowy kościół. Pożar zniszczył 80% świątyni. Cudownie ocalała jednak Kaplica Matki Bożej zachowana w dziewiczym stanie po dziś dzień”.

Cudowny obraz Matki Bożej Pokornej (XV-wieczna kopia obrazu z XIII w.) w kaplicy Matki Bożej (XVIII w.). Wzorem dla obrazu nieznanego autora był wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani, tj. opiekunki ludu rzymskiego, z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore – w Rudach można więc mówić o opiekunce ludu śląskiego. W XVI wieku u dołu obrazu dopisano tekst modlitwy: „Maryjo, Ty jesteś jedyną Matką i Służebnicą, Ty najczystsza, pomóż mi opłakiwać moje grzechy ciężkie i lekkie. W matczynej wierności udziel mi żalu prawdziwego. Krew Twego Syna niech da mi koniec szczęśliwy i wybawi od ognia piekielnego. Amen”. Owocami pokory są radość, pokój i moc, i tym właśnie emanuje ten piękny, niezwykle urzekający wizerunek matczynej Miłości.

 

Obraz Matki Bożej Pokornej reprezentuje typ Hodegetrii (z grec. wskazująca drogę) – najstarszy, pochodzący z Bizancjum, typ ikonograficzny przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, w którym Matka Boża jedną ręką podtrzymuje Jezusa, a drugą wskazuje na Niego jako „drogę, prawdę i życie”. Jezus w jednej ręce trzyma Ewangelię (symbol nauczyciela), drugą błogosławi. „Ta, która jest przewodniczką w drodze”, „Wskazująca Drogę” – w nazwie tej zawarta jest koncepcja wszystkich ikon maryjnych, ponieważ Matka Boża, która umożliwiła przyjście na świat Zbawiciela, zawsze prowadzi nas do Niego.

 

17 czerwca 1999 roku, podczas wizyty apostolskiej w Gliwicach, św. Jan Paweł II poświęcił korony dla obrazu Matki Bożej Pokornej oraz pobłogosławił słynący łaskami obraz. Uroczystego aktu koronacji dokonał 4 czerwca 2000 roku nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk.

 

*** Św. Jan Paweł II znał obraz Matki Bożej Pokornej, gdyż na terenie rudzkiej parafii mieszkała jego ciotka Stefania Wojtyła, będąca nauczycielką. W latach studenckich Karol Wojtyła niejednokrotnie ją odwiedzał, modląc się przy tej okazji w tutejszym kościele. W roku 2007 niedaleko dębu „Cysters” posadzono dąb Jana Pawła II, który wraz z zasadzonym dwa lata wcześniej dębem Benedykta XVI dał początek tworzonej w Rudach Alei Dębów Papieskich.

 

Mimo likwidacji cysterskiego opactwa kult Matki Bożej przetrwał na Śląsku do dnia dzisiejszego. Regularnie do Rud organizowane są pielgrzymki diecezjalne oraz przybywają wierni z pozostałych części Śląska. Niezwykle cieszy fakt, że do Maryi Pokornej peregrynują – jak niegdyś – także liczni mieszkańcy innych państw i regionów. Źródło: rudy-opactwo.pl, rudy-parafia.pl, www.parafiakozle.pl

Brantołka / Brantolka (Brandkolonie)

Rudy Brantołka. Leśniczówka (fot. Grzegorz Berke – Triady 2021)Przysiółek Rud. Dawna osada fabryczna, założona przez cystersów w XVI wieku. Funkcjonowały tam najpierw fryszerki i kuźnica, a później fabryka drutu i huta.

 

Rudzcy mnisi byli bardzo aktywni na polu gospodarczym. Zajmowali się m.in.: uprawą zbóż, sadownictwem, leśnictwem i bartnictwem, hodowlą ryb w zakładanych w dolinie rzeki Rudy stawach, hodowlą owiec, trzody i bydła, browarnictwem, produkcją węgla i smoły, budową dróg, tam, kanałów i młynów, hutnictwem żelaza, miedzi, potażu oraz szkła. Źródło: Wikipedia

Lasy Rudzkie

Lasy Rudzkie. Drogowskaz Zakazana (fot. Grzegorz Berke – Triady 2021)

Gdy skończą się zabudowania Brantołki, natychmiast znajdziemy się w pięknych Lasach Rudzkich, stanowiących część Lasów Raciborskich oraz Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Lasami tymi będziemy wędrować aż do Solarni, czyli prawie do końca etapu.

 

PO DRODZE Drogowskaz Zakazana. W tym miejscu musimy zdecydować, czy wybieramy podstawowy wariant trasy i skręcamy w drogę leśną Zakazana, czy też nadrabiamy drogi, aby odwiedzić Magdalenkę, czyli leśną kaplicę św. Marii Magdaleny w Goszycach. W drugim przypadku w pakiecie otrzymujemy stary pień, Ławkę Zakochanych i platformę widokową.

Goszyce / Goschütz (Meisenbusch)

Goszyce. Leśna kaplica św. Marii Magdaleny (fot. Grzegorz Berke – Triady 2023)Wieś (ok. 150 mieszkańców) w Kotlinie Raciborskiej, położona pośród lasów nad potokiem Łopuszna. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1532 roku. W XVIII-XIX wieku Goszyce były częścią pierwszego na Górnym Śląsku okręgu hutniczego. Nad przepływającą na granicy wsi Bierawką zbudowano kilka napędzanych siłą rzeki zakładów hutniczych, w tym jeden z pierwszych na tych ziemiach wielki piec (istniał w latach 1700-1848). Działał tu także młyn i tartak. Według zapisków w 1783 roku wieś należała do księżnej von Hohenlohe. Obecnie Goszyce są prężną miejscowością z aktywnymi organizacjami społecznymi i sportowymi. Najstarszą z nich jest Ochotnicza Straż Pożarna, kontynuatorka przedwojennych tradycji. Źródło: goszyce.pl, Wikipedia

OPCJA Kaplica św. Marii Magdaleny w Goszycach (zwana Magdalenką). Tablica Nie wiadomo, kto i kiedy dokładnie zbudował pośrodku lasu ceglaną, barokową kaplicę. Według notatki z 1729 roku już wiele lat wcześniej przybywający z bliska i z daleka pielgrzymi licznie gromadzili się tutaj na uroczystościach odpustowych. Prawdopodobnie w roku 1784 przykryto kapliczkę drewnianą konstrukcją, pierwotnie przypuszczalnie zamkniętą. Przez wieki kaplica służyła pątnikom, zmierzającym na Górę św. Anny, do Pszowa lub Częstochowy, a także drwalom i leśnikom, którzy dzień pracy rozpoczynali i kończyli modlitwą.

 

Na temat powstania Magdalenki istnieje szereg legendarnych hipotez. Wedle jednych stanowi ona wotum dziękczynne za ocalenie w lesie, wedle innych jest pamiątką cudownego nawrócenia lub aktem pokutnym (stąd za patronkę miano obrać świętą, utożsamianą niegdyś przez Kościół zachodni z nawróconą grzesznicą). Kolejne przypisują budowę kaplicy ludności uciekającej przed zarazami lub chroniącej się w trakcie wojny trzydziestoletniej. Magdalenka ma też być ufundowana w miejscu ołtarza, przy którym odprawiono mszę polową dla króla Jana III Sobieskiego, idącego na odsiecz Wiedniowi. Wreszcie to domniemany dar cystersów z Rud dla okolicznych mieszkańców i robotników leśnych.

Wiosną 1992 roku nieznani sprawcy ukradli wiekowy, przestrzelony sowieckimi kulami obraz patronki. Mieszkańcy Tworoga Małego, opiekujący się kaplicą, natychmiast zlecili wykonanie nowego obrazu, który umieszczono w ocalałej, oryginalnej ramie. 26 sierpnia tegoż roku, miesiąc po odpuście, w nadleśnictwie Rudy Raciborskie wybuchł pożar, który przerodził się w największy pożar lasu w powojennej Europie. Gdy ogień dotarł do Magdalenki, strażacy nie mieli wielkiej nadziei na jej uratowanie i na prośbę mieszkańców szykowali się do ewakuacji obrazu. Spłonęła większość drzew wokół kaplicy, jednak w ostatniej chwili wiatr zmienił kierunek i ją samą ogień oszczędził. Obraz pozostał. Po dwóch dniach sytuacja powtórzyła się. Jedni widzą w tym cud, inni niezwykły zbieg okoliczności. W swojej historii Magdalenka unikała w ten sposób strawienia przez pożar kilkukrotnie.

 

Do dnia dzisiejszego w przedostatnią niedzielę lipca odbywają się tutaj uroczystości odpustowe ku czci św. Marii Magdaleny, na które corocznie ściągają rzesze okolicznych mieszkańców i pielgrzymów. Ponadto od czasu wielkiego pożaru w pierwszą niedzielę września w kaplicy odprawiana jest Msza Święta w intencji poległych strażaków oraz wszystkich, którzy walczyli wówczas z żywiołem, a także w podzięce za ocalenie tego miejsca. Źródło: www.magdalenka.goszyce.pl, zabytek.pl

Lasy Rudzkie

Lasy Rudzkie. Miejsce katastrofy w 1919 roku samolotu Zeppelin Staaken (fot. Grzegorz Berke – Triady 2023)PZ 2 Miejsce katastrofy samolotu Zeppelin Staaken. Tablica 4.08.1919 roku na skrzyżowaniu drogi leśnej Zakazana z potokiem Pogonica rozbił się ciężki bombowiec Zeppelin Staaken, transportujący z Breslau (Wrocław) do Kamieńca Podolskiego środki finansowe dla walczącej o niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL). Zginęły wszystkie znajdujące się na pokładzie osoby: płk Dmytro Witowski – Sekretarz Min. Spraw Wojskowych URL, delegat na konferencję pokojową w Paryżu; ppor. Julian Czuczman – jego adiutant; i sześciu członków załogi Niemieckiego Towarzystwa Lotniczego, od którego rząd URL wyczarterował samolot. Była to jedna z pierwszych katastrof lotniczych w Europie i pierwsza na ziemiach Górnego Śląska. Źródło: H. Postawka „Pierwsza katastrofa lotnicza na Górnym Śląsku” zapomniany.rybnik.pl

Solarnia / Solarnia (Salzforst)

Solarnia. Kaplica św. Jana Nepomucena (fot. Sylwester Kacprzyk – Triady 2023)

Wieś (ok. 500 mieszkańców) w obszarze przyległym górnej Odry. Według kronik raciborskich założona w 1631 roku jako osada czeskich robotników, którzy w wybudowanym zakładzie pozyskiwali sól z pobliskich wód. W późniejszych latach miejscowość prężnie rozwijała się jako warzelnia soli transportowanej z Wieliczki. W roku 1872 powstała w Solarni szkoła podstawowa. Obecnie w Szkole Podstawowej z Nauczaniem Języka Mniejszości Narodowej – Języka Niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa prowadzone są zajęcia w języku niemieckim, polskim i angielskim. Miejscowy zespół śpiewaczy Solarzanki w kraju i za granicą występuje z utworami w języku śląskim, niemieckim, polskim, czeskim oraz łacińskim. Wieś posiada jedyny w gminie, wybudowany w czynie społecznym, ośrodek sportowo-rekreacyjny.

PZ 3 Kaplica św. Jana Nepomucena z 1741 roku. Zlokalizowana w centrum wsi, stanowi jej główny obiekt zabytkowy. Zgodnie z miejscowym przekazem powstała z inicjatywy cystersa z Rud Wielkich. Zakonnik po uroczystej mszy w rudzkim kościele zebrał mieszkańców wioski, pielgrzymujących do Matki Bożej Pokornej, i w upalny dzień częstował ich ziołową herbatą. Dowiedziawszy się, iż pielgrzymi nie posiadają własnego kościoła, poddał myśl o wybudowaniu kaplicy. Mieszkańcy kaplicę zbudowali i do dziś jest ona przez nich użytkowana i pieczołowicie odnawiana. Odprawiane są tutaj Msze Święte, nabożeństwa fatimskie, odbywają się wspólne modlitwy i śpiewy pieśni kościelnych. We wnętrzu kaplicy znajduje się ołtarz Najświętszego Serca Jezusa (pochodzący z byłego klasztoru św. Teresy w Dziergowicach), figura św. Jana Nepomucena, który miał chronić wioskę przed mocami zła, i przywieziona z Fatimy przez mieszkańców figurka Matki Boskiej Fatimskiej. Umieszczony w wieżyczce dzwon wzywa o wyznaczonej porze na Mszę Świętą, a także oznajmia odejście do wieczności każdego mieszkańca wsi. Dawniej w czasie wyprowadzania zwłok dzwonił on aż do momentu zjawienia się orszaku żałobnego, który na krótko zatrzymywał się przed kapliczką, aby umożliwić zmarłemu pożegnanie się na zawsze ze swoim miejscem na ziemi. Źródło: solarnia.pl, spsolarnia.szkolnastrona.pl

Dziergowice / Oderwalde

Dziergowice. Widoczny w oddali kościół św. Anny (fot. Grzegorz Berke – Triady 2021)

Wieś (ok. 1700 mieszkańców) na linii brzegowej Odry, ze śladami osadnictwa z epoki neolitu (4500-1800 p.n.e.). Wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie z 1274 roku, w którym książę Władysław Opolski zezwala rycerzowi Heinrichowi przepisać swoje dobra „Croscina” na prawo niemieckie. Późniejszymi właścicielami wsi byli m.in. przedstawiciele słynnych śląskich rodów szlacheckich: von Oppersdorff, von Gaschin i von Reibnitz. Powstał tu port rzeczny oraz pierwsza nad Odrą karczma, funkcjonowały młyny, tartak, cegielnia i cementownia. Wieś rozwijała się dynamicznie, przybierając charakter rolniczo-przemysłowy. Posiadała szkołę, stację kolejową i od 1905 roku ochotniczą straż pożarną. Obecnie działa w niej wiele firm i organizacji. Lasy, akweny wodne i unikalne starorzecze Odry umożliwiają rozwój agroturystyki.

PZ 4 – KONIEC ETAPU Kościół św. Anny z początku XX wieku. Msze Święte Kościół neogotycki, wybudowany w roku 1905 (w 1906 konsekrowany) w miejscu drewnianego z 1610 roku. Zniszczony w ok. 60% pod koniec II wojny światowej, odrestaurowany został w latach 1946-1949. W przyległej do kościoła kwaterze grobowej spoczywa urodzony w Dziergowicach biskup Gerard Kusz (1939-2021).

Szachulcowa kaplica cmentarna z 1794 roku. Na cmentarzu przy kościele św. Anny można podziwiać zabytkową kaplicę, którą pod koniec XVIII wieku ufundował młynarz Jan Jaskolka. Kaplica jest budowlą konstrukcji drewnianej szkieletowej z wypełnieniami ceglanymi. Wzniesiona na planie prostokąta kostnica łączy się z niewielką kwadratową przybudówką, mieszczącą kapliczkę. Wysoki dach namiotowy kapliczki wieńczy drewniana wieżyczka na sygnaturkę, nakryta gontową iglicą z ozdobnym ażurowym monogramem imienia Najświętszej Marii Panny. Źródło: dziergowice.pl, bierawa.pl, Wikipedia

OPCJA – NOCLEG BSP++ 2021 Nasz Dworek. Znajduje się ok. 650 m od punktu końcowego etapu. W Naszym Dworku można dobrze zjeść oraz przenocować. Główny budynek z pokojami gościnnymi i restauracją posiada bogate zaplecze, obejmujące m.in.: 4-osobowe domki letniskowe (ekonomiczne rozwiązanie dla wędrującej grupy), staw z pomostem, plac zabaw, a także wydzielone miejsca do zorganizowania ogniska.

Dlaczego przygodę z Triadami dobrze jest zacząć w Rudach?

 

Wśród Triadowych wartości pierwszą jest Prawda (ta obiektywna, pisana w Konstytucji Triad z dużej litery). Stoi najwyżej, gdyż bez niej żadna inna istnieć nie może. Aby Prawda mogła działać w życiu człowieka, by mogła pociągać za sobą inne wartości, wymaga postawy pokory. Czym jest pokora? Odpowiada św. Teresa z Avila: „Pan Bóg tak lubi pokorę, bo sam jest prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko chodzeniem w prawdzie”. „Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej” – stwierdza psycholog Gerard van den Aardweg. Pokora jest zatem potrzebna wszystkim, tak wierzącym, jak i niewierzącym. Skoro wszystko co dobre zaczyna się od Prawdy, nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie Śląskich Triad niż Rudy Wielkie ze znajdującym się tam Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, symbolicznym Sanktuarium Prawdy.

 

Szczęśliwej wędrówki!

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Podstawę dla treści prezentowanych na

stronie stanowi uniwersalizm etyczny.

ETUN

© 2021-2024 Grzegorz Berke

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z ideą strony, w formie niezmienionej i z podaniem źródła. Wszelkie inne wykorzystanie tylko za zgodą autora.