Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Triady – Droga Łaski i Pokoju

Strona główna > Historia Triad > Pierwotna koncepcja Śląskiej Drogi Łaski i Pokoju z 2017 roku

Pierwotna koncepcja Śląskiej Drogi Łaski i Pokoju z 2017 roku

Wizytówka i pierwszy znak (symbolika oraz układ wartości)

Planowany przebieg trasy w odcinkach sześcioetapowych na mapach Google i Navime

Opis trasy w formie tabelarycznej z zaznaczonymi punktami pośrednimi i sanktuariami maryjnymi

Program dla pielgrzymów na sześć początkowych etapów

Strona główna > Historia Triad > Pierwotna koncepcja Śląskiej Drogi Łaski i Pokoju z 2017 roku

© 2021-2024 Grzegorz Berke

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z ideą strony, w formie niezmienionej i z podaniem źródła. Wszelkie inne wykorzystanie tylko za zgodą autora.

Triady – Śląska Droga Łaski i Pokoju na Facebooku
Grzegorz Berke na Facebooku

FACEBOOK

E-MAIL

grzegorz.berke@gmail.com

Znak Triad – Drogi Łaski i Pokoju